Sexmästeriet är Kristianstad Studentkårs sociala utskott. Syftet med Sexmästeriet är att skapa mervärde och för en god koppling mellan internationella och svenska studenter vid Högskolan Kristianstad. Detta sker genom sociala aktiviteter och evenemang.

 

Med socialt menar vi det som sker mellan studenter utanför eller i samband med studierna.

 

Att vara en del av Sexmästeriet innebär ansvar, engagemang och kunskap. 

Ansvar= Ta hand om varandra och våra medlemmar! 

Engagemang= Dyk upp med ett leende, tankar och idéer! 

Kunskap= Bidra med dina erfarenheter! 

Men att vara en del av Sexmästeriet handlar också om att ha roligt och att skaffa både vänner och minnen för livet! 

 

Kårstyrelsen fastställer Sexmästeriets styrelseledamöter under januari. Däremot väljs Sexmästeriets ordförande och vice ordförande under valmötet i Oktober. För att vara valbar som styrelseledamot i Sexmästeriet måste den sökande vara medlem i Kristianstad Studentkår.

For more information

Sexmästeriet 

  • Facebook
  • Instagram

Member

Kajsa Svantesson

Vice President

President

Simon Åkesson

Amanda Barbic

Member

Malte Sandgren

Member

Gabriela Naydenova

Member

Svante Johansson

Ledamot

Natalie Anzelius

Ledamot

Emilia Nilsson

Ledamot

Agnes Hillgren

Ledamot

Martin Lakso

Ledamot

Alexander Akner

Application form for SAUS

Things to keep in mind when searching:

  • Include your name and why you want to apply

  • Feel free to write a little about yourself so that the board can get a picture of you

  • To be elected, you need to be a member of the student union

  • As a member of the student union, you are always welcome to board meetings to introduce yourself

  • Feel free to take the opportunity to visit the SAUS members if you have any questions or ideas to share