Valmöte 22xxxx

Nu är det dags för valsmöte 2022! På detta mötet beslutar medlemmarna vilka som ska representera studenterna under verksamhetsåret 2023

Detta möte avgör och bestämmer vilka personer som bland annat ska sitta som arvoderade och som styrelseledamöter nästkommande år

Handlingarna inför mötet hittar ni nedan.

Kallelse & nomineringar