top of page

Förutom att du får ha enormt roligt och träffa vänner för livet kommer där också finnas ett större tack till dig!

Varje termin brukar en tacksittning hållas dit de engagerade bjuds in för att äta god mat och ha trevligt tillsammans. Är du inte engagerad ännu, så är det aldrig försent för studenter!

ATT ENGAGERA SIG

JS1u.jpg

Vikten av att engagera sig

Engagemang är väldigt viktigt för oss som studentkår! Hela studentkåren består av studenter som väljer att lägga sin tid på att hjälpa och göra saker bättre för andra studenter. Ju fler studenter vi är som vill engagera oss ju mer kan vi göra för andra och ju mer inflytande kan vi ha i frågor som rör våra studenter. Har man valt att engagera sig så kan man ha med detta i sitt CV och dessutom så försöker vi som studentkår visa tacksamhet för de engagerade genom tack sittningar och andra förmåner under terminen. Varje engagerad student räknas och både vi och studenterna på högskolan blir tacksamma för alla som väljer att göra något, stort eller litet, för andra!

Som student kan du engagera dig på olika sätt och olika nivåer. Som studerande kan man först och främst vara noga med att fylla i sina kursutvärderingar! Men det finns också möjlighet att sitta med i sitt eget programråd som en studentrepresentant, vill man mer kan man också ansöka om att bli ledamot i sin fakultetsnämnd. Där får man ytterligare möjlighet att tycka till om allt från sitt program till anställning och fördelning av pengar inom fakulteten. Självklart finns där också andra råd och nämnder där HKR gärna ser att studenter är villiga att påverka, så kontakta oss om du undrar mer.


Vill du vara mer på golvet bland andra studenter så kan du också vara med och engagera dig i vårt sociala utskott, Sexmästeriet, kårstyrelse eller våra större evenemang såsom insparken! Ansökan till att sitta med i Sexmästeriet, styrelsen eller vara engagerad i evenemang som insparken hittar du här på hemsidan eller genom att kontakta oss!

Hur kan man engagera sig?

Inspark2021 Alla.jpg

Vad får jag som engagerad?

Inspark 2021 Dag 6.jpg
bottom of page