top of page

Bli medlem i Kristianstad Studentkår

Medlemskap hos KSK

Hos Kristianstad studentkår finns det två medlemskap man kan köpa. Stödmedlem och vanlig medlem. 

 

Som vanlig medlem måste du vara student på HKR. detta har med att du skall vara registrerad på en kurs eller utbildning. Du får tillgång till lokala rabatter samt tillgång till Sexmästeriets fester och andra perks under terminens gång. 

KSK har inte stödmedlemskap öppet för köp detta året.

Som studerande på HKR skall du inte handla stödmedlemskap utan bara vanligt medlemskap.

Varför ska jag bli medlem?

Medlemmar är viktiga för oss för att vi ska kunna göra studenternas röster hörda på Högskolan och i andra sammanhang där studenter kan vara med och påverka.

 

Som medlem tar du alltså del i att hjälpa andra och göra studietiden för alla studenter bättre!

Dessutom försöker vi på studentkåren också ge er mervärde för att ni vill vara medlemmar hos oss. Detta gör vi genom att fixa extra studentrabatter och på alla sätt vi kan ge er förmåner genom gåvor eller gratis inträde till event. Ett exempel från hösten 2020 är att vi delade ut medlemspåsar till ett värde av 70 kr. Eftersom ett medlemskap kostar 50 kr hoppas vi att något sådant kan kännas som en bra bonus!

Som en ytterligare bonus kan du som medlem också söka om att ta större del i vårt arbete! Först och främst kan man som medlem kontakta oss om att vara med i råd och nämnder på högskolan. Där kan man få arvode för sitt arbete och en god insikt i de beslut som fattas på ditt program och på högskolan i helhet.

 

När man är kårmedlem kan man också söka till medlem i vårt sociala utskott Sexmästeriet och till vår kårstyrelse. Så om du är intresserad av att driva sociala event, påverka i råd och nämnder eller vara med i kårens större beslut finns mer info här på hemsidan!

Självklart kan du också kontakta oss om du har frågor!

Medlemskap

✔ Rösträtt i stor möten

✔ Inträdde till Sexmästeri fester

✔ Lokala rabatter 

✔ Rött mecenat kort

✔ Student på HKR

✖ Icke student på HKR

50:-

bottom of page