top of page

STUDENTHJÄLP

Studenters rättigheter och skyldigheter

Som student på Högskolan Kristianstad har du både rättigheter och skyldigheter gentemot lärosätet. Där finns vissa saker du har rätt till och andra som du behöver tänka på för att din utbildning ska fortlöpa smidigt. Ett dokument som flera studenter borde känna till är ”regler för kursansvar och examination” där kan ni se både saker ni har rätt till och saker som lärosätet har rätt till.

Hjälp från oss på KSK

Vi på Kristianstad Studentkår (KSK), kan hjälpa studenter på högskolan med både arbetsmiljöfrågor och frågor kring studietiden. Arbetet med studiemiljön är något vi gärna vill att studenter är en del av, det är ju trots allt både studenter och anställda som arbetar här på högskolan. Utöver miljön så finns där också annat som kan komma i vägen för att studenter ska kunna genomföra sina studier. Exempelvis händer det ibland att det blir problem med examinationer. Då finns vi som stöd och kan svara på frågor eller lösa problem som studenter inte själva vet vart de ska vända sig med.

Studentfall

Om något skulle gå fel eller om du skulle känna att något inte går rätt till under din utbildning kan du anmäla ditt problem som ett studentfall. När det kommer till studentfall och studentklagomål finns där ett flöde från högskolan som vi på kåren följer. Så om du har frågor, klagomål eller bekymmer följer du denna ordning:

  1. Kontakta berörd lärare/kursansvarig/programområdesansvarig eller chef på din kurs eller ditt program och sträva efter att komma fram till en lösning.

  2. Om du inte fått gehör kan du då kontakta kårens studentombud eller studerandehuvudskyddsombud. Någon av dessa bedömer då ärendet och kan antingen svara direkt eller så kontaktas ansvariga för att lösa problemet.

  3. Kan en lösning på problemet fortfarande inte nås så kontaktas du som student igen och kan då fylla i blanketten ”synpunkter och klagomål”. Blanketten går då till en grupp där bland annat studentombudet sitter med. Här dokumenteras och hanteras ärendet. Därefter får du som student ett besked och meddelas att ärendet avslutats. 

Arbetsmiljö

Har du frågor om eller synpunkter på din arbetsmiljö här på högskolan finns studentkåren också till hand genom vårt studerandehuvudskyddsombud. Synpunkter på högskolan som arbetsplats tas emot och skyddsombudet har möjlighet att föra vidare dem till högskolan och arbeta vidare med förbättring av den miljön vi har och arbetar i. Om du dessutom vill vara med i arbetet med att utveckla och förbättra arbetsmiljön finns också möjligheten att bli ett av kårens studerandeskyddsombud. Är du intresserad av detta är det bara att höra av sig till vår Vice ordförande på vordf@ksk.nu för mer information.

Hur kan jag söka hjälp?

Till vårt studerandehuvudskyddsombud kan man mejla om man till exempel:

  • Vill bli ett studerandeskyddsombud

  • Har upptäckt att något är osäkert för studenter på HKR

  • Har synpunkter på arbetsmiljön på HKR

Mejladress till studerande huvudskyddsombud: ordf@ksk.nu

 

Till vårt studentombud kan man mejla om man till exempel:

  • Har frågor om regler för tentamen eller examination

  • Har blivit orättvist behandlad eller diskriminerad på HKR

  • Undrar över disciplinärenden eller överklaganden

Mejladress till studentombud: studentombud@ksk.nu

Hjälp att få från HKR

Studenters rättigheter och skyldigheter

Här hittar du information gällande studenträttsliga ärenden och klagomålshantering

Studenthälsan

Här finns information gällande studenthälsan

bottom of page