top of page

VALBEREDNINGEN

HUR SÖKER JAG OCH NOMINERAR MAN MIG?

VARFÖR BÖR MAN SÖKA TILL KÅRSTYRELSEN?

- Det är ett perfekt tillfälle för att påverka din egen och andras studietid.
- Möjlighet att göra något du brinner för. 
- Vara en del av insparks kommittén, sitt med i gruppen som planerar kårens roligaste event under hela året. 
- Skaffa ett mer attraktivt CV, till den dagen man är klar med sina studier och ska söka jobb. Då ser det bra ut att varit engagerad och drivit projekt under sin studietid.

Mellan 15:e maj och 15:e september går det att nominera sig eller någon man anser passar för en roll. Kom ihåg att personen måste godkänna att man blir nominerad!


Nomineringen ska innehålla följande:
- Namn
- Kontaktuppgifter
- Ett fotografi av sig själv
- Presentation om sig själv
- Erfarenheter
- Vilken roll man söker

 

VEM KAN SÖKA IN TILL KÅRSTYRELSEN?

Som styrelseledamot behöver du vara student på Högskolan Kristianstad och har ett engagemang och driv då är du perfekt. Söker man en arvoderad tjänst så bör man tänka på att man göra ett studieuppehåll från sina studier eller att man kanske är nyexaminerad från sin utbildning. Då de arvoderade tjänster är 100 % alternativt 50 %.

VILKA ROLLER KAN MAN SÖKA?

ORDFÖRANDE

Ordförande för studentkåren är heltid arvoderad. Platstjänst

Kårordförandens främsta uppdrag är att se över verksamheten med rollen som arbetsgivare. Ordförande behöver vara medveten om vad anställda arbetar med, ha en överblick och företräda organisationen. Tiden som ordförande spenderas till stor del på möten med bland annat högskolans ledning, andra studentkårer och regionala politiker. 

 

Exempel på arbetsuppgifter: 

- Arbetsgivar- och arbetsledaransvaret 

- Slutgiltiga ansvaret för verksamheten 

- Talesperson för organisationen 

- Firmatecknare för organisationen

VICE ORDFÖRANDE

Vice ordförande är heltid arvoderad. Platstjänst

Vice ordförande är ställföreträdare för kårordförande och behöver vara beredd att anta det arbetet vid behov. Utöver detta är vice ordförandes primära uppgifter arbete med högskolans skyddsombud, arbetsmiljön för studenter, organisationens digitala formgivning och i frågor rörande bostadsgaranti. 

 

Exempel på arbetsuppgifter: 

- Studerande huvudskyddsombud 

- Ansvarig för bostadsgarantin 

- Ansvarig för organisationens digitala formgivning 

- Firmatecknare för organisationen 

STUDENTOMBUD

Studentombudet är halvtid arvoderad. Platstjänst

Studentombudet är enligt avtal med högskolan den som hanterar studenträttsliga ärenden som inkommer till kåren. Detta innebär vetskap om de styrdokument som finns rörande studenters rättigheter och skyldigheter vid HKR. Det främsta uppdraget är att möta och stötta studenter som inkommer med ärenden. 

Exempel på arbetsuppgifter: 

- Hantering av inkomna studentärenden 

- Kontakt med högskolan angående studentärenden 

- Kontakt och stöttning av studentrepresentanter

LEDAMOT I KÅRSTYRELSEN

Ledamöterna är inte arvoderade utan ideella.

Ledamöterna i kårstyrelsen beslutar gemensamt om den verksamhet som studentkåren bedriver. Ledamöterna medverkar också i de projekt som drivs av studentkåren och förväntas driva enskilda eller gemensamma projekt för att driva kårens verksamhet framåt. 

 

Exempel på arbetsuppgifter: 

- Enskilda projekt (såsom kårpod, morgonsoffan och åsikter) 

- Gemensamma projekt (såsom inspark och arbete för synlighet) 

- Representation av studentkåren 

- Hantera och ta beslut rörande studentkårens större angelägenheter

SEXMÄSTERIETS ORDFÖRANDE

Ledamot är inte arvoderade utan ideell.

Ledamot i kårstyrelsen som har projektet Sexmästeriet 

Sexmästeriets ordförande leder och samordnar arbetet kring Sexmästeriets verksamhet och möten. Den har även det yttersta ansvaret för att verksamheten ska fungera. Den ska också i den mån det är möjligt samarbeta och kommunicera med övriga studentföreningar och organisationer på Högskolan Kristianstad. 

SEXMÄSTERIETS VICE ORDFÖRANDE

Ledamot är inte arvoderade utan ideella.

Ledamot i kårstyrelsen som har projektet Sexmästeriet 

 

Sexmästeriets vice ordförande ansvarar för att stärka engagemanget hos Sexmästeriets styrelseledamöter. Den har även det yttersta ansvaret för planeringen och utvärderingen av event. 

VERKSAMHETSREVISOR

Verksamhetsrevisorn är inte arvoderad utan ideell.

Verksamhets Revisorns uppdrag är att granska kårens verksamhet under verksamhetsåret. För att detta ska vara möjligt behöver verksamhetsrevisorer insikt i det dagliga och årliga arbete som utförs. 

Exempel på arbetsuppgifter: 

- Närvara vid styrelsemöten 

- Närvara vid stormöten 

- Granska den verksamhets som bedrivs under året

När du vill bli förtroendevald inom kårens verksamhet kan du söka till valberedningen på olika positioner. Du kan söka till arvodering, vilket innebär extra ansvar och en arvodering med arbetstider på kårens kontor under ett verksamhetsår. Du kan även söka till styrelseledamot i kårstyrelsen, som är ideellt arbete där man driver ett eget projekt inom kåren.

 

Är du helt ny inom kåren, men ändå vill arbeta för studenterna kan man också söka til Sexmästeriet men detta gör du inte till valberedningen om du inte vill söka till Ordförande eller Vice ordförande.

Valberedningen väljs av årsmötet i början på året. Vill man vara en del av årets valberedning och ta fram förslag till styrelsens ledamöter kan du anmäla intresse till ordf@ksk.nu. Där du presenterar dig själv och en liten motivation till varför du vill ha rollen. Tänk på att du behöver vara närvarande på årsmötet för att bli nominerade och vald på ett års mandat.

Valberedningen 2022

20220512_192349.jpg

Simon Åkesson

Ledamot i valberedningen

Mette sitter i sitt andra år i valberedningen där hon bidrar med sina grafiska kunskaper och sin erfarenhet som tidigare vice ordförande (2019 & 2020). Idag läser hon en master på annan ort men hennes hjärta bankar fortfarande för KSK.

279141694_1154735688691936_4433691364979066858_n.jpg

Simon Åkesson

Sammankallande i valberedningen

Simon sitter sitt första år som sammankallande för valberedningen som leder valberednings arbetet. Tidigare satt Simon som ordförande för Sexmästeret  samt ledamot i KSK. Simon studerar grundlärarutbildningen på HKR.

279042937_663026311665146_6645851897059544803_n.jpg

Felix Nilsson

Ledamot i valberedningen

Felix sitter sitt första år i valberedningen som har hand om marknadsföringen. Idag läser han Bachelor mot grundlärare med inriktning fritidshem.

Har du frågor till oss i valberedningen? Hör av dig, vi hjälper gärna till.

valberedning@ksk.nu

bottom of page