Bostäder

Letar du efter en bostad? Klicka här

För att kunna få en bostad tilldelad dig av oss på studentkåren måste du vara antagen till kurs eller program på minst 15 hp på Högskolan Kristianstad. Samtidigt måste du också själv söka bostad och redovisa dina sökningar innan vi kan gå vidare och hitta boende enligt garantin.

Hur fungerar processen?

1. Registrera dig i vårt formulär på bostadsportelen. Länk finns på hemsidan högst upp.

2. Sök aktivt efter bostad i hela Kristianstad under 30 dagar efter registreringen och dokumentera dina sökningar i denna blankett.

3. Förhoppningsvis har du här fått någon typ av erbjudande till bostad.

Om du inte själv hittat bostad efter 30 dagar:

4. När du själv sökt i 30 dagar utan resultat fyller du i denna blankett och skickar det till studentkåren.

5. Efter att du sökt i 30 dagar och skickat in din blankett så har Kåren därefter 30 dagar på sig att hitta ett boende till dig.

Registrering och perioden bostadsgarantin är stängd:

Registreringen till bostadsgarantin öppnar när det första antagningsbeskedet kommer varje termin. Den stängs sedan en vecka efter terminsstart.

Registrering och perioden bostadsgarantin öppningsperiod:

Registreringen till bostadsgarantin öppnar när det första antagningsbeskedet kommer varje termin. Den stängs sedan en vecka efter terminsstart. Just nu är bostadsgarantin stängd för terminen.

Bostadsgarantin är öppen mellan första antagnings beskedet från antagningen.se tills en vecka efter terminsstart.

Vanliga frågor angående bostadsgarantin:

Vad är bostadsgarantin?

Det är ett samarbete mellan kommunen och KSK som gör att alla som studerar på HKR med minst 15 HP skall kunna få ett tak över huvudet om man som student inte har någonstans att bo. 

Söka via bostadsgarantin?

Eftersom bostadsgarantin bara är ett skydd om man inte hittar bostäder behöver man aktivt söka själv via andra uthyrare. Bostadsgarantin är ingenbostadskö utan ett sätt att visa att man vill bo i kristianstad. 

Kan man söka om man redan bor någon annanstans i Kristianstad?

Du kan söka om du redan är folkbokförd i Kristianstad, men alla som är bokförda utanför Kristianstad har företräde.

Vad är det för bostäder man kan få?

Du kan erbjudas studentboende i rum, lägenhet eller del av lägenhet. Bostäderna måste ligga i Kristianstad kommun och ha kollektivtrafik med avgång minst två gånger i timmen och inte på längre avstånd från HKR än 30 minuter. Vi följer rekommendationerna från SFS: https://sfs.se/var-politik/bostader/.

Hur mycket hyra kan en bostad ligga på?

Vi följer SFS:s rekommendationer även här och vill inte att en årshyra ska överstiga 35% av det en student har i inkomst genom studiemedel och eventuellt bostadsbidrag.

Kan man söka innan man fått antagningsbeskedet?

Nej, anmälan öppnar då antagningsbeskedet kommer och för att kunna få en bostad behöver du vara antagen på en kurs eller ett program på HKR på minst 15 hp.

Kan man bo fler än en i en bostad från garantin?

Bostadsgarantin gäller för den person som sökt den. Dessvärre kan det då inte garanteras att bostaden man får har rum för mer än en person.

Får man ha med sig husdjur i de bostäder man kan få av garantin?

Bostadsgarantin gäller för den person som sökt den. Eftersom bostäder kan komma från både etablerade och privata uthyrare finns det ingen garanti att husdjur är tillåtna i bostaden.

Hur fungerar garantin om jag har en funktionsvariation?

Förhoppningen är att alla ska kunna söka bostadsgarantin för att få tak över huvudet. Men dessvärre innebär det inte alltid att bostaden man kan få kommer vara anpassad för eventuella funktionsvariationer.

Har du några övriga frågor angående studentbostäder, så är det bara att kontakta vår bostadssamordnare på bostad@ksk.nu

Tips på uthyrare

  • AB Kristianstadsbyggen, www.abk.se – Är dem som har hand om majoriteten av studentbostäderna runt om högskolan och i Kristianstad.

  • SBS student, www.sbsstudent.se – Dem har en hel del bostäder väldigt nära högskolan.

  • Hyresbostad.se är en mötesplats för alla som vill hyra ut lediga hyresbostäder men också för alla bostadssökande som letar boende just nu.

  • Förmedlingen Hyra Bostad är en modern marknadsplats som matchar hyresvärdar med bostadssökande.

  • Fler bostadsythyrare hittar du hos på Kristianstads Kommuns bostadssida,

  • På www.studentlya.nu finns det en del studentlägenheter.