top of page

Insparken

1/9

Insparken är en aktivitet som anordnas av Kristianstad Studentkår varje hösttermin. Syftet med hela insparken är att ge er studenter en bra övergång till högre studier och det vi kallar studentlivet. Under insparken får man lära sig hitta på campus, men man får också tips från andra studenter och en plattform för att lära känna andra!

Insparken är till för alla studenter som inte ännu blivit insparkade på Högskolan Kristianstad. Det spelar ingen roll om du börjar till hösten eller om du är på väg att ta examen. Har du redan haft en inspark här kanske du istället ska fundera på att engagera dig för de nya studenterna!

 

Anmälan till insparken är inte öppen men håll ögonen öppna för anmälan till att vara engagerad nästa år. Anmälan brukar komma upp i början av året.

Har du redan sparkats in på HKR en gång? Ingen fara, insparken kan fortfarande vara kul för dig! Varje år letar vi på kåren efter studenter som är intresserade av att vara engagerad. Som engagerad representerar du kåren under insparken och hjälper till att göra insparken så rolig som möjligt!

Anmälningar till olika typer kommer på hemsidan och sociala medier. Har ni frågor om vad uppdraget innebär kan man alltid skicka frågor på kårens sociala medier eller direkt till ordf@ksk.nu

Tagga inspark!

Ansökan för att vara engagerad är stängd!

Engagerad i insparken

bottom of page