top of page

Sexmästeriet 2023

Sexmästeriet logga svart Transparent.png

Nedan är det personer som sitter med i Sexmästeriet under verksamhetsåret 2022

Inom Sexmästeriet finns det olika poster såsom presidiet, mästare och sexare. Nedan följer vad de olika posterna är och ansvarsområden. 

Skulle du vara intresserad att hitta bilder från evenemangen så kan du göra det på sexmästeriets facebook samt instagram.

Vill du läsa mer om vad sexmästeriet gör kan du hitta det här där du även kan söka till att vara med och utöka sexmästeriet.

Presidiet

Presidiet: Styrelseledamoten i kårstyrelsen som väljs in under valmötet och leder Sexmästeriet som ett eget projekt. Styr organisationen tillsammans men utgår som ordförande och vice ordförande.

emilia.png
Ordförande

Emilia Nilsson

anton.png
Vice ordförande

Anton Glader

Mästare

Mästare: Leder sin egen del i Sexmästeriet, i nu läget finns det mästare för alla poster och alla ansvarar för deras egen del i sexmästeriet. Rapporterar på möten om sina ansvarområden till ordförande.

hugo.png
Ledamot - 
Matmästare

Hugo Olsson

elina.png
Ledamot - 
Designmästare

Elina Larsson

ida.png
Ledamot -
Phestmästare

Ida Persson

amanda.png
Ledamot -
Sittningsmästare

Amanda Sjönvall

amela.png
Ledamot -
Spelmästare
blank-profile-picture-g28b5f8ab1_1280.png
Ledamot - 
Pubmästare

Vacant

ebba.png
Ledamot - 
Mediamästare

Ebba Dareus

Amela Carlsson

Sexare

Sexare: Är extra hjälpredor som skall finnas till när det behövs hjälp från de olika mästarna eller sexmästeriet i sin helhet. 

blank-profile-picture-g28b5f8ab1_1280.png
Ledamot - 
Sexare

Hannah Nilsson

frida.png
Ledamot -
Sexare

Frida Svensson

ellinor.png
Ledamot -
Sexare

Ellinor Forsgren

blank-profile-picture-g28b5f8ab1_1280.png
suyash.png
Ledamot - 
Sexare
Ledamot -
Sexare

Suyash Mullick

linda.png
Ledamot -
Sexare

Linda Sigmund

bottom of page