top of page
Sexmästeriet_Båge_Transparant.png

Sexmästeriet är Kristianstad Studentkårs sociala utskott. Syftet med Sexmästeriet är att skapa mervärde och för en god koppling mellan internationella och svenska studenter vid Högskolan Kristianstad. Detta sker genom sociala aktiviteter och evenemang.

 

Med socialt menar vi det som sker mellan studenter utanför eller i samband med studierna.

 

Att vara en del av Sexmästeriet innebär ansvar, engagemang och kunskap. 

Ansvar= Ta hand om varandra och våra medlemmar! 

Engagemang= Dyk upp med ett leende, tankar och idéer! 

Kunskap= Bidra med dina erfarenheter! 

Men att vara en del av Sexmästeriet handlar också om att ha roligt och att skaffa både vänner och minnen för livet! 

 

Kårstyrelsen fastställer Sexmästeriets styrelseledamöter under januari. Däremot väljs Sexmästeriets ordförande och vice ordförande under valmötet i Oktober. För att vara valbar som styrelseledamot i Sexmästeriet måste den sökande vara medlem i Kristianstad Studentkår.

Vill du komma i kontakt med Sexmästeriet kontakta via sexmasteriet.ksk@gmail.com

Ansökningsformulär för Sexmästeriet

Att tänka på när du söker:

  • Få med ditt namn och varför du vill söka

  • Skriv gärna lite om dig själv så att styrelsen kan få en bild av dig

  • För att bli invald behöver du vara medlem i studentkåren

  • Som medlem i studentkåren är du alltid välkommen till styrelsemöten för att presentera dig

  • Passa gärna på att hälsa på eller prata med ledamöterna om du undrar något eller har idéer att dela med dig av

Länken till formuläret hittar du nedan.

Sexmästeriet 2024

Sexmästeriet logga svart Transparent.png

Nedan är det personer som sitter med i Sexmästeriet under verksamhetsåret 2024

Inom Sexmästeriet finns det olika poster såsom presidiet, mästare och sexare. Nedan följer vad de olika posterna är och ansvarsområden. 

Skulle du vara intresserad att hitta bilder från evenemangen så kan du göra det på sexmästeriets facebook samt instagram.

Vill du läsa mer om vad sexmästeriet gör kan du hitta det lite längre ner där du även kan söka in som engagerade i Sexmästeriet

Presidiet

Presidiet: Styrelseledamoten i kårstyrelsen som väljs in under valmötet och leder Sexmästeriet som ett eget projekt. Styr organisationen tillsammans men utgår som ordförande och vice ordförande.

DSC_0064_edited.jpg
Ordförande

Max Seth

DSC_0066_edited.jpg
Vice ordförande

Amela Axelsson Canic

Mästare

Mästare: Leder sin egen del i Sexmästeriet, i nuläget finns det mästare för nästan alla poster och alla ansvarar för deras egen del i sexmästeriet. Rapporterar på möten om sina ansvarområden till ordförande.

DSC_0093_edited.jpg
Ledamot - 
Matmästare

Erik Nilsson

DSC_0078_edited.jpg
Ledamot - 
Designmästare

Sofie Eriksson

DSC_0076_edited.jpg
Ledamot -
Phestmästare

Nikki Ström

DSC_0083_edited.jpg
Ledamot -
Sittningsmästare

Victoria Malm

DSC_0071_edited.jpg
Ledamot -
Spelmästare
Blank bild emd logga.jpg
Ledamot - 
Pubmästare

Tomt

IMG_6421_edited.jpg
Ledamot - 
Mediamästare

Ebba Daréus

Emma Övergaard

Sexare

Sexare: Är extra hjälpredor som skall finnas till när det behövs hjälp från de olika mästarna eller sexmästeriet i sin helhet. 

DSC_0016_edited.jpg
Ledamot -  Sexare

Alireza Esmail

DSC_0004_edited.jpg
Ledamot - Sexare

Elin Svensson

DSC_0009_edited.jpg
Ledamot - Sexare

Alma Malmborg

Blank bild emd logga.jpg
Ledamot -  Sexare

Tomt

Blank bild emd logga.jpg
Ledamot - Sexare

Tomt

Blank bild emd logga.jpg
Ledamot - Sexare

Tomt

bottom of page