top of page

Sexmästeriet 2024

Sexmästeriet logga svart Transparent.png

Nedan är det personer som sitter med i Sexmästeriet under verksamhetsåret 2024

Inom Sexmästeriet finns det olika poster såsom presidiet, mästare och sexare. Nedan följer vad de olika posterna är och ansvarsområden. 

Skulle du vara intresserad att hitta bilder från evenemangen så kan du göra det på sexmästeriets facebook samt instagram.

Vill du läsa mer om vad sexmästeriet gör kan du hitta det här där du även kan söka till att vara med och utöka sexmästeriet.

Presidiet

Presidiet: Styrelseledamoten i kårstyrelsen som väljs in under valmötet och leder Sexmästeriet som ett eget projekt. Styr organisationen tillsammans men utgår som ordförande och vice ordförande.

DSC_0064_edited.jpg
Ordförande

Max Seth

DSC_0066_edited.jpg
Vice ordförande

Amela Axelsson Canic

Mästare

Mästare: Leder sin egen del i Sexmästeriet, i nuläget finns det mästare för nästan alla poster och alla ansvarar för deras egen del i sexmästeriet. Rapporterar på möten om sina ansvarområden till ordförande.

DSC_0093_edited.jpg
Ledamot - 
Matmästare

Erik Nilsson

DSC_0078_edited.jpg
Ledamot - 
Designmästare

Sofie Eriksson

DSC_0076_edited.jpg
Ledamot -
Phestmästare

Nikki Ström

DSC_0083_edited.jpg
Ledamot -
Sittningsmästare

Victoria Malm

DSC_0071_edited.jpg
Ledamot -
Spelmästare
Blank bild emd logga.jpg
Ledamot - 
Pubmästare

Tomt

IMG_6421_edited.jpg
Ledamot - 
Mediamästare

Ebba Daréus

Emma Övergaard

Sexare

Sexare: Är extra hjälpredor som skall finnas till när det behövs hjälp från de olika mästarna eller sexmästeriet i sin helhet. 

DSC_0016_edited.jpg
Ledamot -  Sexare

Alireza Esmail

DSC_0004_edited.jpg
Ledamot - Sexare

Elin Svensson

DSC_0009_edited.jpg
Ledamot - Sexare

Alma Malmborg

Blank bild emd logga.jpg
Ledamot -  Sexare

Tomt

Blank bild emd logga.jpg
Ledamot - Sexare

Tomt

Blank bild emd logga.jpg
Ledamot - Sexare

Tomt

bottom of page