top of page

Protokoll från kårstyrelsen sammanträden och stormöten

Title
Datum
Dokument
Styrelsemöte
26/03/2024
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_7250927d065b4356853a1218f4e1c12f.pdf
Styrelsemöte
27/02/2024
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_abdbef4153814c71903a7c5c9496bfe9.pdf
Styrelsemöte
21/01/2024
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_b868e7011d3342aa82bc670a77554cf9.pdf
Styrelsemöte
19/12/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_1ca443374f21470d9a3732f2964c0c5f.pdf
Styrelsemöte
28/11/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_e5863791422d4a7a99d4965ff6bfd738.pdf
Styrelsemöte
30/10/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_08bf8934e55b456296ecbb4573f99578.pdf
Styrelsemöte
26/09/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_cf8d752495b64d1785e5135134e7efdd.pdf
Styrelsemöte
06/08/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_62da6311802c426fa31c173c41ca647a.pdf
Styrelsemöte
20/06/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_4391fd2b26734652a3bb2484ef2ce69f.pdf
Styrelsemöte
30/05/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_b215c559841a48238d4f598cc3353cf4.pdf
Styrelsemöte
25/04/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_c0cbde5503b84fdca5f51b971016a820.pdf
Styrelsemöte
21/03/2023
https://tinyurl.com/KS230321
Styrelsemöte
22/02/2023
https://tinyurl.com/KS230222
Styrelsemöte
22/01/2023
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_e4229f6bc44041a9b5d6c135cf866bbb.pdf
Styrelsemöte
15/12/2022
https://9ac6cbb2-a81e-473e-87e2-41d5109af8dc.usrfiles.com/ugd/9ac6cb_ef3bc9e8078c4929ad5a9996ce225497.pdf
Styrelsemöte
21/11/2022
https://tinyurl.com/sm221121
Styrelsemöte
27/10/2022
https://tinyurl.com/sm221027
bottom of page