top of page

Valberedningens rekommendationer för verksamhetsåret 2024

Här hittar ni dem som valberedningen rekommenderar till kårstyrelsen 2024

Nominerings stoppet var den 15 september och sedan dess har valberedningen arbetat med att intervjua samtliga personer som nominerats. I detta inlägg ser ni vilka valberedningen har rekommenderat till de olika posterna.

Det är också från och med nu möjligt att skicka in motnomineringar om ni anser att någon annan, än valberedningens rekommendation, bör bli vald till en post. 1 oktober är sista dagen för att skicka in en motnominerig. Ni skickar motnominerigarna till valberedningen på: valberedning@ksk.nu

Bild Hugo Olsson_edited.jpg

Till ordförande för verksamhetsåret 2024 rekommenderar valberedningen på 100 % arvodering Hugo Olsson.

 Hugo är en driven person som gärna tar ledarrollen i den grupp han hamnar i. Detta tillsammans med den tidigare erfarenhet han har från studentkårens sociala utskott och sin ledarroll i förskolläraryrket anser vi honom mycket lämpad för denna post. Hugo vill alltid lära sig nya saker och är alltid på jakt efter nya utmaningar. Han uttrycker även sitt intresse för att ytterligare försöka lyfta fram de internationella studenterna och göra dem till en självklar del av studentkårens arbete. Därför tror vi i valberedningen att detta uppdrag kommer att vara en utmaning som verkligen passar Hugo.

Bild David Rosenqvist.jpg

Till vice ordförande för verksamhetsåret 2024 rekommendera valberedningen på 100% arvodering David Rosenqvist.

Denna utåtriktade person ser alltid till att prata med alla nya studenter han träffar samtidigt som han alltid set till att göra det jobb han får till sig på ett helhjärtat sätt. David är en lagspelare som fungerar bra i de grupper han ingår i och som alltid har som fokus att lösa de problem han står inför och samtidigt se till att alla gruppens medlemmar blir sedda. Valberedningen tror därför att David egenskaper kommer att lösa de problem han står inför och samtidigt se till att alla gruppens medlemmar blir sedda. Valberedningen tror därför att Davids egenskaper kommer att vara ett mycket bra komplement till övriga arvoderade posterna och ett bra tillskott för Kristianstad studentkårs styrelse.

Agnes_edited.jpg

Till Studentombud för verksamhetsåret 2024 rekommenderar valberedningen på 50 % arvodering Agnes Hillgren.

Agnes är en flexibel person som alltid har lätt för att falla in i den roll som krävs av henne samtidigt som hon alltid värnar om allas välmående. Med sin redan tidigare erfarenhet som arvoderad under hösten 2023 är valberedningen övertygad om att Agnes kommer att fortsätta och driva initiativet: att alla studenter ska ha samma förutsättningar att lyckas med sina studier hela vägen igenom under 2024. Av denna anledning anser valberedningen Agnes som ett givet val att bibehålla på denna post.

Daniel 2.jpg

Till Studiesocial Samordnare för verksamhetsåret 2024 rekommenderar valberedningen på 50 % arvodering Daniel Matancic.

Med sin tidigare erfarenhet som presidium i studentföreningen Cefyrekon har Daniel mycket goda förmågor att både kunna styra upp och organisera studiesociala evenemang. Med sina visioner om att sammanfoga samtliga studentliv på Högskolan Kristianstad, öppna en studentbar och utöka Kristianstad studentkårs sponsorer och samarbete anser valberedning Daniel som det givna valet för denna post.

Motnominering till Studiesocial Samordnare

Mathilda.jpeg

Hej! Jag heter Mathilda Göransson och jag vill motnominera mig till posten studiesocial samordnare. Jag sitter sedan maj 2023 på denna post och har, på grund av den nya rollen, format den på ett sätt jag ansett givande för kåren och dess medlemmar. Jag har suttit i kårstyrelsen sedan januari 2023 och har deltagit på samtliga styrelsemöten, så jag är redan insatt i kårverksamheten och hur den sköts. Då majoriteten av kårens styrelse byts ut anser jag det även en trygghet att behålla någon som redan är insatt; utöver min faktiska kompetens skulle denna erfarenhet vara väldigt bra att ha kvar i kåren!

 

Under min tid som studiesocial samordnare har jag satt en hel del idéer i rullning och börjat bygga en struktur över posten, något jag anser gör mig till den perfekta kandidaten att behålla ett år till, för att stärka rollens inflytande och göra studenternas studietid så värdefull som möjligt! Om det är något jag har, så är det viljan. 

 

En förmåga jag besitter med stolthet är min sociala kompetens, något som är ytterst viktigt för innehavaren av posten. Jag har börjat skapa relationer med Kristianstads näringsliv, och jag tror att det hade varit en stor trygghet för våra samarbetspartners att se ett familjärt ansikte. Utöver det tror jag inte att det direkt skadar att jag är allmänt trevlig också!

Bild Max Seth.jpg

Till Ordförande för Sexmästeriet/styrelseledamot för verksamhetsåret 2024 rekommenderar valberedningen Max Seth.

Max har en stabil person som har koll på läget och kan samarbeta med alla oavsett gruppsammansättning. Med sin vision att skapa evenemang för alla studenter på Högskolan Kristianstad och sin tidigare erfarenhet i sexmästeriet tror valberedningen Max är redo för att ta nästa steg och driva sexmästeriet framåt under 2024.

Bild Amela.jpg

Till Vice ordförande för Sexmästeriet/styrelseledamot för verksamhetsåret 2024 rekommenderar valberedningen Amela Axelsson Canic.

Amela är en energiknippe som har lätt för att både socialisera sig med andra och få igång andra människor när energin är låg. Detta tillsammans med sin oräddhet att steppa in i ledarrollen och strukturera upp arbetet gör henne till ett bra komplement i sexmästeriets presidium.

kev.jpg

Till styrelseledamot till Kristianstads studentkår för verksamhetsåret 2024 rekommenderar valberedningen Kevin Wilusz.

Med sina visioner om att få arbeta mer med engelsktalande studenter på Högskolan Kristianstad och sin vilja att bidra till ett bättre studentliv i Kristianstad tror vi i valberedningen att Kevin kommer att vara ett bra tillskott till styrelsen 2024.

bottom of page