top of page

Examensarbete Psykologi 2023

Denna studie är del av ett examensarbete i psykologi inom ramen för det Beteendevetenskapliga programmet vid Högskolan Kristianstad. Insamlingen av underlaget sker genom en internetbaserad enkät som skickats ut till studenter vid ett par universitet och högskolor i Sverige. Studien är öppen för deltagande fram till den 24 april 2023.


Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och sociala-medier-beroende och huruvida det finns någon könsskillnad. Studien vänder sig till dig som är över 18 år och studerar på något av landets högskolor/universitet. Att svara på enkäten väntas ta ca 5 minuter.


Ditt deltagandet är helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå vilket betyder att ingen individ kommer kunna identifieras. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att uppge varför. Uppsatsen kommer presenteras i undervisningssammanhang och kan komma att publiceras i Högskolan Kristianstads databaser för uppsatser. Vill du ta del av resultaten eller har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss. Ansvariga för studien är Annika Svedenstrand och Matilda Johansson.


Tack för att du vill delta!
Ansvarig handledare: Cornelia Wulff Hamrin
36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page