top of page

Extern student granskning av Lunds naturvetenskapliga utbildningar

Den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet kommer under våren 2023 utföra utvärderingar av samtliga examensgrundande utbildningar. Totalt handlar det om 25 granskningar. Lunds naturvetetarkår (LUNA) har fått ansvaret att hitta studentrepresentanter till granskningarna och söker därför studentgranskare med ämneskunskaper inom naturvetenskapliga områden som samtidigt har erfarenhet av utbildningsbevakning eller studentkårsarbete. Som studentgranskare är du del av en granskningsgrupp för något av våra utbildningsprogram. Arbetsinsatsen i granskningsgruppen förväntas motsvara en knapp veckas arbete och i det ingår inläsning och analys av underlag från institutionerna och studenterna, förberedelser inför medverkan i digitala platsbesök samt skrivande av utlåtande. Majoriteten av arbetet kommer att bedrivas på distans via digitala plattformar. Som student i granskningsgruppen är ditt uppdrag att fokusera på förutsättningar såsom utbildningsmiljö, infrastruktur, studentstöd och läranderesurser. Du kan läsa mer om uppdraget i de bifogade riktlinjerna för granskningarna. Uppdraget som studentrepresentant i granskningsgruppen är arvoderat. Nedan hittar du samtliga utbildningar som granskas under granskningsperioden: Examen på grundnivå - Naturvetenskapligt kandidatprogram: • Biologi • Kemi • Fysik • Naturgeografi och ekosystemvetenskap • Matematik • Molekylärbiologi • Geologi • Miljövetenskap Examen på avancerad nivå: • Astrofysik • Bioinformatik • Biologi • Fysik • Geologi • Geomatik • Geografisk informationsvetenskap • Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning • Kemi • Matematisk statistik • Matematik • Miljö- och hälsoskydd • Miljövetenskap • Molekylärbiologi • Naturgeografi och ekosystemvetenskap • Tillämpad klimatstrategi • Sjukhusfysikerexamen/ Naturvetenskaplig masterexamen i huvudområdet medicinsk strålningsfysik Om du har några frågor vänligen kontakta oss på luna@luna.lu.se


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page