top of page

Examensarbete Prokrastinering 2023

Denna enkät riktar sig till universitets- och högskolestudenter såväl som till gymnasieelever och avser att mäta akademisk prokrastination, som här avser uppskjutandet av skolarbete samt upplevd stress och akademisk motivation. Syftet är att undersöka ifall akademisk motivation kan påverka graden av akademisk prokrastinering samt att se ifall upplevd stress kan moderera sambandet mellan den akademiska motivationen och akademisk prokrastinering. Då studenter och skolväsendet drivs av både intern som extern motivation ämnar vi även att undersöka ifall intern och extern motivation skiljer sig på hur mycket en individ prokrastinerar. Enkäten består av ett 50-tal frågor som rör prokrastinering, upplevd stress och akademisk motivation. Det tar ungefär 15 minuter att genomföra enkäten där det räcker att gå på sin magkänsla för att besvara frågorna. Det är däremot viktigt att du besvarar alla frågor då vi annars inte kan använda dina tidigare svar. Medverkan i denna enkätstudie är helt frivillig och kan självklart avbrytas när som helst. Ditt medverkande är helt anonymt där dina svar inte kommer kunna kopplas till dig som person.


Vi vill på förhand tacka för ditt deltagande.


Mvh


Daniel Dahlbom & Hannes Enbom


Här är kontaktuppgifter till oss och till vår handledare.

Mail till Hannes: hannes.enbom0017@stud.hkr.se

Mail till Tobias, vår handledare: tobias.johansson@hkr.se
23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page