top of page

Valberedningens rekommendationer för verksamhetsåret 2023

Här hittar ni dem som valberedningen rekommenderar till kårstyrelsen 2023

Nominerings stoppet var den 15 september och sedan dess har valberedningen arbetat med att intervjua samtliga personer som nominerats. I detta inlägg ser ni vilka valberedningen har rekommenderat till de olika posterna.

Det är också från och med nu möjligt att skicka in motnomineringar om ni anser att någon annan, än valberedningens rekommendation, bör bli vald till en post. 1 oktober är sista dagen för att skicka in en motnominerig. Ni skickar motnominerigarna till valberedningen på: valberedning@ksk.nu

thumbnail.jfif

Till ordförande för verksamhetsåret 2023 rekommenderar valberedningen Hugo Diebitsch Antoni på 100 % arvodering.

Genom sitt engagemangen och erfarenhet som vice ordförande samt tidigare roller inom Kristianstads kårorganisation  anser valberedningen att Hugo har en god kunskap att axla rollen som ordförande för Kristianstads studentkår och med detta även ett driv att fortsätta driva kåren framåt. Hugo vill verka för en god förståelse mellan AU och övriga ledamöter genom att se och höra samtliga i gruppen och vill lyfta allas röst. Detta tycker vi i valberedningen skapar en god förutsättning till att vara en bra ledare och ordförande till Kristianstad Studentkår. 

Marcus.png

Till vice ordförande för verksamhetsåret 2023 rekommendera valberedningen Marcus Sjögren på 100% arvodering.

Marcus agremang inom Kristianstad studentkår har alltid varit stort. Hans tidigare erfarenheter som vice ordförande i sexmästeriet och tidigare sociala utskott gör honom till en bra länk mellan sexmästeriet och AU. Marcus har en god social förmåga och trivs med att lära känna nya människor, han tycker även det är givande att lära sig nya saker och utmana sig själv, samt ser positivt på att ansvara över de olika arbetsområden som tillhör en vice ordförande. Vilket är goda förutsättningar till vice ordförande rollen som han har sök. Förutom detta strävar Marcus efter att skapa en organisation där alla känner sig välkomna och sedda. 

e9d1c48e-2645-42b5-ac67-abbe346e74a4.jfif

Till Studentombud för verksamhetsåret 2023 rekommenderar valberedningen Natalie Meister på 50 % arvodering.

Natalies glöd för att hjälpa studenter och med erfarenhet och kunskap från sin utbildning är Natalie en utmärkt för att stå på studenternas sida. Hon tycker det är viktigt att sprida kunskapen på högskolan om studenters rättigheter och skyldigheter. Hennes perspektiv och kunskap är som en frisk vind i organisationen, vilket kan hjälpa studentkåren att vidareutvecklas. Vi ser även att Natalie har möjlighet att lyfta studentombudets roll både i högskolan men även i studentkåren. Hon utstrålar en empati som är en väsentlig del i rollen, då man kan möta studenter med oro och förvirring. Natalies mångspråkighet ses som en stor fördel till rollen som studentombud. 

Emilia.png

Till Ordförande för Sexmästeriet/styrelseledamot för verksamhetsåret 2023 rekommenderar valberedningen Emilia Nilsson. 

Hon är en energibomb som brinner för att leda och utveckla sexmästeriet till nya höjder. Emilia har stora planer för organisationen och  hon är inte rädd för att säga ifrån, utan står för det hon tycker är rätt. Hon besitter även en god förmåga att  lyssna på allas röst i en grupp och vill se till att samtliga i gruppen mår bra. Ifrån tidigare arbetserfarenhet har hon även med sig en god stresstålighet och vet vad som måste prioritering för att driva ett arbete framåt. Dessa egenskaper gör att vi i valberedningen vill rekommendera Emilia till rollen som Ordförande för Sexmästeriet/ styrelseledamot i kårstyrelsen. 

ea19c543-645b-41da-b1a0-650fc978f40a.jfif

Till Vice ordförande för Sexmästeriet/styrelseledamot för verksamhetsåret 2023 rekommenderar valberedningen  Anton Glader.

Han utstrålar ett lugn och förtroende i sin omgivning samt besitter en god förmåga att se och höra gruppens önskemål och behov. Men även inte glömma bort att se och höra individerna i gruppen. Anton har sen tidigare i år varit engagerad i Sexmästeriet och känner nu att det är dags att utveckla sig och ta större ansvar. Genom sina tidigare erfarenheter både inom denna organisation samt motsvarande organisation i Malmö besitter han nu den kunskap som kan vara betydande för sexmästeriets utveckling.  Han besitter även en stor erfarenhet inom att vara ledare i olika former, både inom yrkeserfarenhet men även något han studerar i dagsläget. Vi tror att Antons egenskaper och erfarenheter kan vara en god förutsättning till rollen som vice ordförande för Sexmästeriet/ledamot i kårstyrelsen. 

2aa50095-a9a6-4ae0-926f-a2abfb8bfe7a.jfif

Till styrelseledamot till Kristianstads studentkår för verksamhetsåret 2023 rekommenderar valberedningen Natalie Anzelius.

Hon sitter i dagsläget i kårstyrelsen 2022 och vill fortsätta utveckla och främja för konstintresserade för studenter på HKR. Hon läser till fritidspedagog och är en positiv, flexibel och omtänksam person som visar intresse för att lära sig mer tillsammans med andra. Hon brinner särskilt för att främja en gemenskap dit alla kan komma och känna sig trygga samt välkomna så väl för att träffa andra som för att få hjälp och svar på frågor.  

46ab20a8-b8b1-4b98-97ec-56d6dc11b5ff.jfif

Till styrelseledamot för Kristianstads studentkår för verksamhetsåret 2023 rekommenderar valberedningen Lovisa Nihlén.

Hon har stora visioner och tankar som hon vill bidra till Kristianstad studentkårs synlighet, då hon har erfarenhet inom driva medieprojekt själv i egen firma. Lovisa utstrålar en glöd av engagemang och vill att sitt arbete i studentkåren ska göra skillnad för andra. Utöver detta besitter Lovisa en stor kreativitet och mod för att stå upp för det hon tror på, vilket kan vara goda egenskaper i ett styrelseledamot roll.  

074a3a87-adf0-470a-b283-fc98df487908.jfif

Till styrelseledamot för Kristianstads studentkår för verksamhetsåret 2023 rekommenderar valberedningen Kiasar "Kia" Mian.

Kia är en driven och engagerad student, som sitter i nuläget som ledamot för Kristianstad studentkår styrelse. Hans stora passion som han vill driva i studentkåren är att involvera de internationella studenterna, där skapa mer samarbete mellan studentkåren och international office på högskolan. Kia ser ett stort behovet av att stärka och vidga samarbetet mellan studentkåren och internationella studenter på högskolan.  

bottom of page