Studentinflytande

Då studenterna är de som genomgår utbildning vid ett lärosäte borde också studenterna ha något att säga till om i utvecklingen av utbildningarna. Studentinflytande är då studenter delger sina synpunkter på utbildningar och andra faktorer på lärosätet till högskolan för att kunna påverka.  Högskolan önskar inflytande från studenter när de arbetar med att utveckla sin verksamhet och studentkåren arbetar för att detta inflytande ska fungera och synliggöras för HKR så väl som studenterna.

Vill du påverka och vara en del i det studentinflytande som finns på HKR kan det göra stor skillnad för verksamheten både idag och i framtiden.

Plaser  där vi har studentinflytande

 • Högskolestyrelsen

 • Rektorns ledningsgrupp

 • Fakultetsnämnden för Lärande

 • Fakultetsnämnden för Hälsa

 • Fakultetsnämnden för Ekonomi

 • Fakultetsnämnden för Natur

 • Beslutsmöten med de fyra dekanerna

 • Rådet för studieadministration och studentstöd

 • Rektorns ledningsråd

 • Internationaliseringsrådet

 • Central samverkan

 • HKR:s skyddsronder

 • Kvalitetsrådet

 • Digitaliseringsrådet

 • Disciplinnämnden

 • City Campus styrgrupp

 • Utbildningsgruppen

Lediga platser just nu
 

Representanter vid Fakultetsnämnder

Fakultetsnämnden för Lärande
Fakultetsnämnden för Hälsa

Fakultetsnämnden för Ekonomi

Fakultetsnämnden för Natur

Studentrepresentanter vid lärosätesintevju av UKÄ

Studenter från programrådet för lärare i fritidshem

Studenter från ekonomiprogrammet inriktning redovisning & revision

Studenter från KUB: Kompleterande BMA

Studenter från beteendevetenskapliga programmet

Studenter från Specialpedagogsprogrammet

Är du intresserad av att vara studentrepresentant kan du fylla i en intresseanmälan nedanför så återkommer vi när det finns platser tillgängliga.