top of page

Studentinflytande

Då studenterna är de som genomgår utbildning vid ett lärosäte borde också studenterna ha något att säga till om i utvecklingen av utbildningarna. Studentinflytande är då studenter delger sina synpunkter på utbildningar och andra faktorer på lärosätet till högskolan för att kunna påverka.  Högskolan önskar inflytande från studenter när de arbetar med att utveckla sin verksamhet och studentkåren arbetar för att detta inflytande ska fungera och synliggöras för HKR så väl som studenterna.

Vill du påverka och vara en del i det studentinflytande som finns på HKR kan det göra stor skillnad för verksamheten både idag och i framtiden.

Råd och nämder där studentkåren har studentinflytande 

 • Högskolestyrelsen

 • Rektorns ledningsgrupp

 • Fakultetsnämnden för Lärande

 • Fakultetsnämnden för Hälsa

 • Fakultetsnämnden för Ekonomi

 • Fakultetsnämnden för Natur

 • Beslut från Dekanerna

 • Rektorns ledningsråd

 • Central samverkan

 • HKR:s skyddsronder

 • Kvalitetsrådet

 • Disciplinnämnden

 • City Campus styrgrupp

 • Utbildningsgruppen

 • Rådet för studieadministration och studentstöd

 • Kvalitetsrådet

 • Rektorsbeslut

 • Förvaltningschefs beslut

 • Dimensioneringsrådet

 • Högskoledirektörs beslut

 • Lokal Samverkan

Vill du veta mer? Klicka nedan!

Är du intresserad av att vara studentrepresentant kan du fylla i en intresseanmälan nedanför så återkommer vi när det finns platser tillgängliga.

bottom of page