Sexmästeriet är Kristianstad Studentkårs sociala utskott. Syftet med Sexmästeriet är att skapa mervärde och för en god koppling mellan internationella och svenska studenter vid Högskolan Kristianstad. Detta sker genom sociala aktiviteter och evenemang.

 

Med socialt menar vi det som sker mellan studenter utanför eller i samband med studierna.

 

Att vara en del av Sexmästeriet innebär ansvar, engagemang och kunskap. 

Ansvar= Ta hand om varandra och våra medlemmar! 

Engagemang= Dyk upp med ett leende, tankar och idéer! 

Kunskap= Bidra med dina erfarenheter! 

Men att vara en del av Sexmästeriet handlar också om att ha roligt och att skaffa både vänner och minnen för livet! 

 

Kårstyrelsen fastställer Sexmästeriets styrelseledamöter under januari. Däremot väljs Sexmästeriets ordförande och vice ordförande under valmötet i Oktober. För att vara valbar som styrelseledamot i Sexmästeriet måste den sökande vara medlem i Kristianstad Studentkår.

För mer information om

Sexmästeriet 

  • Facebook
  • Instagram

Ledamot

Kajsa Svantesson

Vice ordförande

Ordförande

Simon Åkesson

Amanda Barbic

Ledamot

Malte Sandgren

Ledamot

Gabriela Naydenova

Ledamot

Svante Johansson

Ledamot

Natalie Anzelius

Ledamot

Emilia Nilsson

Ledamot

Agnes Hillgren

Ledamot

Martin Lakso

Ledamot

Alexander Akner

Ansökningsformulär för Sexmästeriet

Att tänka på när du söker:

  • Få med ditt namn och varför du vill söka

  • Skriv gärna lite om dig själv så att styrelsen kan få en bild av dig

  • För att bli invald behöver du vara medlem i studentkåren

  • Som medlem i studentkåren är du alltid välkommen till styrelsemöten för att presentera dig

  • Passa gärna på att hälsa på eller prata med ledamöterna om du undrar något eller har idéer att dela med dig av

Länken till formuläret hittar du nedan.