VALBEREDNINGEN

Vad gör valberedningen?

När du vill bli förtroendevald inom kårens verksamhet kan du söka till valberedningen på olika positioner. Du kan söka till arvodering, vilket innebär extra ansvar och en arvodering med arbetstider på kårens kontor under ett verksamhetsår. Du kan även söka till styrelseledamot och vad det innebär kan du läsa om under fliken kårstyrelsen.

Är du helt ny inom kåren, men ändå vill arbeta för studenterna kan man också söka till Sexmästeriet men detta gör du inte till valberedningen om du inte vill söka till Ordförande eller Vice ordförande.

Valprocessen och viktiga datum:

  • Ansökningen öppnar 15 maj och stänger 15 september

  • Du ansöker till valberedningen på deras mejl

  • Du kan skicka in en motnominering från 16 september till 1 oktober

  • Valmötet kommer under oktober månad och dit bör du komma

  • Blir du vald så blir du vald på mandatperioden 1 januari till 31 december

  • Har du sökt till arvoderad kommer även en överlämningsperiod under november och december

Bli en del av valberedningen

Valberedningen väljs av årsmötet i början på året. Vill man vara en del av årets valberedning och

ta fram förslag till styrelsens ledamöter kan du anmäla intresse till ordf@ksk.nu.

Skriv då ditt namn. information om dig själv och en motivering till varför du borde bli en del av valberedningen.

Därefter behöver du vara närvarande på årsmötet för att bli nominerade och vald på ett års mandat. Vill du veta om uppdraget så kan du även skicka frågor till ordf@ksk.nu