top of page

Marcus Sjögren

Vice Ordförande

Mitt namn är Marcus Sjögren. Jag sitter som vice Kårordförande för studentkåren under 2023. Tidigare satt jag som vice ordförande för vårt sociala utskott Sexmästeriet. Som vice ordförande arbetar jag med bland annat allt som berör studentbostäderna för alla student på HKR. Jag ansvarar även för det grafiska och rabatter för alla student


Ni kan få hjälp med:

  • Frågor om bostäder

  • Frågor om studentkåren

  • Studentkårens projekt

Marcus Sjögren

bottom of page