top of page

Kiasar Mian

Studentombud

Mitt namn är Kiasar "Kia" Mian. Jag sitter som Studentombudet för studentkåren under 2023. Jag satt med tidigare i styrelsen under 2022, Som studentombud ansvarar jag för alla studenträttsliga ärenden, och behöver du hjälp är det mig du ska kontakta. Ni kan fä hjälp med:

  • Problem med lärares bemötande

  • Problem vid examination (genomförande, rättningsätt)

  • Problem med VFU

  • Kränkande särbehandling

  • Mobbning

076 326 23 82

Kiasar Mian

076 326 23 82

bottom of page