top of page

Styr- och Policy dokument för Kårstyrelsen

Nedan kommer de dokument som styr Kristianstad Studentkår och röstas in av er medlemmar på årsmötet och medlemsmötena som kommer under året. De är uppdaterade efter att de blivit antagna

bottom of page