Sexmästeriet 2022

Nedan är det personer som sitter med i Sexmästeriet under verksamhetsåret 2022

Inom Sexmästeriet finns det olika poster så som presidiet, mästare och sexare. Nedan följer vad de olika posterna är och ansvarsområden. 

Vill du läsa mer om vad sexmästeriet gör kan du hitta det här där du även kan söka till att vara med och utöka sexmästeriet.

Presidiet

Presidiet: Styrelseledamoten i kårstyrelsen som väljs in under valmötet och leder Sexmästeriet som ett eget projekt. Styr organisationen tillsammans men utgår som ordförande och vice ordförande.

Sexmästeriet logga svart Transparent.png
_MG_3944.JPG
_MG_3941.JPG

Ordförande

Vice ordförande

Simon Åkesson

Marcus Sjögren

Mästare

Mästare: Leder sin egen del i Sexmästeriet, i nu läget finns det mästare för alla poster och alla ansvarar för deras egen del i sexmästeriet. Rapporterar på möten om sina ansvarområden till ordförande.

_MG_3957.JPG

Ledamot - 
Grillmästare

Kajsa Svantesson

_MG_4485.JPG

Ledamot -
Spelmästare

Ebba Dareus

_MG_3952.JPG

Ledamot - 
Designmästare

Svante Johansson

_MG_3948.JPG

Ledamot - 
Pubmästare

Anton Glader

_MG_3971.JPG

Ledamot -
Phestmästare

Emilia Nilsson

_MG_3965.JPG

Ledamot - 
Phestmästare

Ida Persson

_MG_3959.JPG

Ledamot -
Sittningsmästare

Amanda Sjönvall

_MG_3975.JPG

Ledamot - 
Mediamästare

Sara Gustavsson

Sexare

Sexare: Är extra hjälpredor som skall finnas till när det behövs hjälp från de olika mästarna eller sexmästeriet i sin helhet. 

_MG_4771.JPG

Ledamot - 
Sexare

Hugo Olsson

_MG_4790.JPG

Ledamot -
Sexare

Elina Larsson

_MG_4767.JPG

Ledamot -
Sexare

Linda Sigmund