Protokoll

Styrelsemöte

Januari

Styrelsemöte

220123

April

Styrelsemöte

220427

Augusti

Styrelsemöte

220807

November

Styrelsemöte

211123

Februari

Styrelsemöte

220224

Maj

Styrelsemöte

220530

September

Styrelsemöte

210929

Mars

Styrelsemöte

220329

Juni

Styrelsemöte

220623

Oktober

Styrelsemöte

211028

December

Styrelsemöte

211213

Extra möten

Mars

Styrelsemöte

220309

Stormöten

Februari

Årsmöte

220222

April

Medlemsmöte

220420

Oktober

Valmöte

211027