Protokoll

Styrelsemöte

Januari

Styrelsemöte

220123

Februari

Styrelsemöte

220224

Mars

Styrelsemöte

220329

April

Maj

Augusti

Styrelsemöte

220427

September

Styrelsemöte

210929

Styrelsemöte

210527

Oktober

Styrelsemöte

211028

Styrelsemöte

210808

November

Styrelsemöte

211123

December

Styrelsemöte

211213

Extra möten

Mars

Styrelsemöte

220309

Stormöten

Februari

Årsmöte

220222

April

Medlemsmöte

220420

Oktober

Valmöte

211027