top of page

Studentens digitala resa

”Studentens digitala resa” tar nästa steg

I våras genomfördes en kartläggning av högskolans studenters digitala arbetsmiljö. Nu går projektet in i nästa fas som handlar om att ta hand om de utvecklingsområden som visade sig i kartläggningen.


- Det finns en hel del som fungerar bra men också mycket som kan bli bättre, konstaterar Ulf Mohager som är övergripande projektledare.

Tanken med hela projektet är att göra det enklare för studenterna att hitta den information de behöver och att få överblick och ingångar till de olika system och verktyg som de använder i sina studier. Snarare än att lösa det i ett stort projekt har arbetsgruppen som genomförde kartläggningen hittat ett antal olika utvecklingsområden. De olika aktiviteterna ska hållas ihop av ett så kallat paraplyprojekt, som ska se till helheten och följa upp resultaten.

I kartläggningen intervjuades ett stort antal medarbetare och studenter, och Studentkåren medverkade i en workshop. Till det kom underlag från tidigare undersökningar och även den studentenkät som Studentcenter genomförde under våren.

- Det har bland annat visat sig att studenterna upplever att de har svårt att orientera sig bland de olika system och digitala informationsplatser som vi erbjuder, förklarar Ulf. Det gäller särskilt för nya studenter. En av huvudaktiviteterna nu är att samla ihop de i nuläget lite utspridda spåren till en digital vägvisare som ska kunna fungera som ingång till både information och verktyg.

- Det här är ett bra exempel på att det som vi studenter för fram i olika sammanhang faktiskt kan ge nytta, konstaterar Studentkårens ordförande Klara Dryselius. Både från enkätundersökningar och även ett par Imagine-evenemang har varit underlag. Dessutom är det flera studenter och vi i Studentkåren som blivit intervjuade.


Nöjda med Canvas

Andra utvecklingsområden rör hur studenterna får sina användarkonton och ändrar lösenord, studenternas upplevelse och kännedom om hur de kan använda Office-plattformen och hur hjälp och support kan utvecklas och samordnas.

- Generellt är många nöjda med Canvas som lärplattform men även där finns delar som kan förenkla för studenterna i hur vi använder verktyget.

Klara Dryselius sitter med i styrgruppen för den ”Fas 2” av projektet som nu alltså precis har startat upp.

- Vi hoppas att mycket av det som nu har föreslagits också ska bli verklighet och vi i kåren ska göra allt vi kan för att bidra till att det ska bli så. Dessutom kommer det att behövas fler studenter som kan engagera sig på olika sätt i olika aktiviteter, det är ju vi som ska använda verktygen sedan så det är viktigt vi kan fortsätta göra vår röst hörd, avslutar Klara Dryselius.

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page