top of page

SFS söker studentrepresentant

SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) söker efter en sjuksköterskestudent som kan tänka sig ingå i en referensgrupp avseende kommittédirektiven (2022:101) om "samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen".


Till utredningen vill de knyta en referensgrupp med olika intressenter som under utredningsarbetets gång kan bidra med idéer, förslag och synpunkter. Planen är att referensgruppen sammanträder cirka en gång per månad, både fysiska och digitala möten kan förekomma. Resor bekostas av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2023. Det innebär att personen i referensgruppen bör ha möjlighet att ingå i gruppen fram till dess.


Mer information om regeringsuppdraget finns här:


Ansökningen utgörs av ett kortare CV med personens relevanta erfarenheter och meriter samt ett kortare personligt brev skrivet av den sökande.


Kristianstad Studentkår önskar att få ansökan senast den 11 oktober som skickas till ordf@ksk.nu.25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page