top of page

Acerca de

Medlemsmöte 2023

Nu är det dags för medlemsmöte 2023! På detta mötet beslutar medlemmarna om bland annat stadgan för verksamhetsåret 2023, men även om nya arvoderade för resterande 2023. 

Mötet kommer vara fysiskt och är öppet för alla studenter på HKR och är du medlem i studentåren har du även rösträtt under mötet.

Mötet kommer att vara den 17 april i hus 7s aula, mötet kommer starta 16.30 och det kommer finnas fika 

Kallelse och dokument:

bottom of page