Individuell hjälp

Hjälp från oss på KSK

Vi på Kristianstad Studentkår (KSK), kan hjälpa studenter på högskolan med både arbetsmiljöfrågor och frågor kring studietiden. Arbetet med studiemiljön är något vi gärna vill att studenter är en del av, det är ju trots allt både studenter och anställda som arbetar här på högskolan. Utöver miljön så finns där också annat som kan komma i vägen för att studenter ska kunna genomföra sina studier. Exempelvis händer det ibland att det blir problem med examinationer. Då finns vi som stöd och kan svara på frågor eller lösa problem som studenter inte själva vet vart de ska vända sig med.

Hur kan jag söka hjälp?

Till vårt studerandehuvudskyddsombud kan man mejla om man till exempel:

  • Vill bli ett studerandeskyddsombud

  • Har upptäckt att något är osäkert för studenter på HKR

  • Har synpunkter på arbetsmiljön på HKR

Mejladress till studerandehuvudskyddsombud: vordf@ksk.nu

 

Till vårt studentombud kan man mejla om man till exempel:

  • Har frågor om regler för tentamen eller examination

  • Har blivit orättvist behandlad eller diskriminerad på HKR

  • Undrar över disciplinärenden eller överklaganden

Mejladress till studentombud: studentombud@ksk.nu

Hjälp att få från HKR

På HKR finns det också extra hjälp att få. Bibliotek och högskolepedagogik (BHP), är en avdelning som hjälper dig som behöver extra stöd eller hjälp. Mer information och kontakt till samordnare hittar du på www.hkr.se.