lör 15 maj | Plats ej fastställd

Sök till kårstyrelsen 2022

Nu har det blivit dags att söka till kårstyrelsen 2022! Klicka här för att få mer information och hur man söker!
Registrering är stängd
Sök till kårstyrelsen 2022

Tid och plats

15 maj 16:30
Plats ej fastställd

Om evenemanget

Hur söker man och nominerar sig?

Mellan 15:e maj och 15:e september går det att nominera sig eller någon man anser passar för en roll. Kom ihåg att personen måste godkänna att man blir nominerad!

Nomineringen ska innehålla följande:

- Namn

- Kontaktuppgifter

- Ett fotografi av sig själv

- Presentation om sig själv

- Erfarenheter

- Vilken roll man söker

Detta skickas via mejl till valberedning@ksk.nu

Blir man nominerad kommer vi kontakta er.. Efter 15:e september kommer vi i valberedningen publicera våra rekommendationer på kårens hemsida och sociala medier.

Varför bör man söka till kårstyrelsen 2022?

- Det är ett perfekt tillfälle för att påverka din egen och andras studietid.

- Möjlighet att göra något du brinner för.

- Vara en del av insparkskomiteen, sitt med i gruppen som planerar kårens roligaste event under hela året.

- Skaffa ett mer attraktivt CV, till den dagen man är klar med sina studier och ska söka jobb. Då ser det bra ut att varit engagerad och drivit projekt under sin studietid.

Vem kan söka in till kårstyrelsen?

Som styrelseledamot behöver du vara student på Högskolan Kristianstad och har ett engagemang och driv då är du perfekt. Söker man en arvoderad tjänst så bör man tänka på att man göra ett studieuppehåll från sina studier eller att man kanske är nyexaminerad från sin utbildning. Då de arvoderade tjänster är 100 % alternativt 50 %.

När viktiga datum att ha koll på

Ansökningen öppnar 15 maj och stänger 15 september

● Du ansöker till valberedningen på deras mejl valberedningen@ksk.nu

● Du kan skicka in en motnominering från 16 september till 1 oktober

● Valmötet kommer under oktober månad och dit bör du komma

● Blir du vald så blir du vald på mandatperioden 1 januari 2022 till 31 december 2022

● Har du sökt till arvoderad kommer även en överlämning period under november och december.

Rollerna inom Kristianstad studentkårs styrelse Ordförande:

Kårordförandens främsta uppdrag är att se över verksamheten med rollen som arbetsgivare. Ordförande behöver vara medveten om vad anställda arbetar med, ha en överblick och företräda organisationen. Tiden som ordförande spenderas till stor del på möten med bland annat högskolans ledning, andra studentkårer och regionala politiker.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Arbetsgivar- och arbetsledaransvaret

- Slutgiltiga ansvaret för verksamheten

- Talesperson för organisationen

- Firmatecknare för organisationen

Ordförande för studentkåren är heltid arvoderad.

Vice ordförande:

Vice ordförande är ställföreträdare för kårordförande och behöver vara beredd att anta det arbetet vid behov. Utöver detta är vice ordförandes primära uppgifter arbete med högskolans skyddsombud, arbetsmiljön för studenter, organisationens digitala formgivning och i frågor rörande bostadsgaranti.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Studerande huvudskyddsombud

- Ansvarig för bostadsgarantin

- Ansvarig för organisationens digitala formgivning

- Firmatecknare för organisationen

Vice ordförande är heltid arvoderad

Studentombudet:

Studentombudet är enligt avtal med högskolan den som hanterar studenträttsliga ärenden som inkommer till kåren. Detta innebär vetskap om de styrdokument som finns rörande studenters rättigheter och skyldigheter vid HKR. Det främsta uppdraget är att möta och stötta studenter som inkommer med ärenden.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Hantering av inkomna studentärenden

- Kontakt med högskolan angående studentärenden

- Kontakt och stöttning av studentrepresentanter

Studentombudet är heltidsarvoderad

Sexmästeriets presidium (Ledamöter som har projektet Sexmästeriet):

Utskottets syfte är att skapa ett mervärde för studenterna vid Högskolan Kristianstad. Detta kan ske genom sociala aktiviteter och evenemang. Socialt är det som sker mellan studenter utanför eller i samband med studierna. Utskottet ansvar för att bedriva sin verksamhet för att ge mervärde till studenterna på Högskolan Kristianstad, samt verka för en god koppling mellan de internationella och nationella studenterna. Det finns även ett ansvar över att aktivt marknadsföra och informera om sin verksamhet och sina aktiviteter och evenemang genom de sociala kanaler som utskottet har.

Sexmästeriets ordförande leder och samordnar arbetet kring Sexmästeriets verksamhet och möten. Den har även det yttersta ansvaret för att verksamheten ska fungera. Den ska också i den mån det är möjligt samarbeta och kommunicera med övriga studentföreningar och organisationer på Högskolan Kristianstad.

Sexmästeriets vice ordförande ansvarar för att stärka engagemanget hos Sexmästeriets styrelseledamöter. Den har även det yttersta ansvaret för planeringen och utvärderingen av event.

Ledamöterna är inte arvoderade utan ideella.

Ledamöter:

Ledamöterna i kårstyrelsen beslutar gemensamt om den verksamhet som studentkåren bedriver. Ledamöterna medverkar också i de projekt som drivs av studentkåren och förväntas driva enskilda eller gemensamma projekt för att driva kårens verksamhet framåt.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Enskilda projekt (såsom kårpod, morgonsoffan och åsikter)

- Gemensamma projekt (såsom inspark och arbete för synlighet)

- Representation av studentkåren

- Hantera och ta beslut rörande studentkårens större angelägenheter

Ledamöterna är inte arvoderade utan ideella.

Verksamhetsrevisor:

Verksamhets Revisorns uppdrag är att granska kårens verksamhet under verksamhetsåret. För att detta ska vara möjligt behöver verksamhetsrevisorer insikt i det dagliga och årliga arbete som utförs.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Närvara vid styrelsemöten

- Närvara vid stormöten

- Granska den verksamhets som bedrivs under året

Verksamhetsrevisorn är inte arvoderad utan ideella.

Registrering är stängd

Dela detta evenemang