top of page

Arvoderade 

Som arvoderar arbetar du med att påverka studentinflytandet på Högskolan Kristianstad. Kristianstad Studentkår har fyra arvoderade tjänster. Två 100% tjänster som är ordförande och vice ordförande, samt två 50% som är studentombudet och studiesocial samordnare

_MG_5082.JPG
Ordförande
Ordförande

Mitt namn är Hugo Diebitsch Antoni, jag sitter som Kårordförande för studentkåren under 2023. Jag satt tidigare som vice ordförande under 2022. Som ordförande är jag ansvarig för kvalitetssäkringen för utbildningen på HKR, Jag ansvarar för organisationen i sin helhet och är även studerande huvudskyddsombud så kom till mig om du har några arbetsmiljöproblem. 

Telefon: 076 326 24 29

Email: ordf@ksk.nu

Marcus.png
Vice Ordförande
Vice ordförande

Mitt namn är Marcus Sjögren. Jag sitter som vice Kårordförande för studentkåren under 2023. Tidigare satt jag som vice ordförande för vårt sociala utskott Sexmästeriet. Som vice ordförande arbetar jag med bland annat allt som berör studentbostäderna för alla student på HKR. Jag ansvarar även för det grafiska och rabatter för alla studenter. 

Telefon: 079 310 10 07 (Kontoret)

Email: vordf@ksk.nu

Agnes_edited.jpg
Stuentombud
Studentombudet

Mitt namn är Agnes Hillgren. Jag sitter som Studentombudet för studentkåren under HT2023. Som studentombud ansvarar jag för alla studenträttsliga ärenden, och behöver du hjälp är det mig du ska kontakta.

Telefon: 076 326 23 82

Email: studentombud@ksk.nu

studie_social_samordnare.png
Studiesocial Samordnare

Telefon: 079 310 10 07 (Kontoret)

Email: studsam@ksk.nu

Studsamordnare

Jag heter Mathilda Göransson och jag sitter som studiesocial samordnare under 2023. Jag ansvarar över sociala evenemang arrangerade av studentkåren, och samarbetar med lokala verksamheter för att främja studentlivet, en stor del i alla studenters studier!

bottom of page